בקרו אותנו     
גישור-1-2-3

 • מהו גישור?

  בשנים האחרונות נוכחה המערכת המשפטית, כי לעיתים קרובות ניתן ליישב סכסוכים בדרך של הדברות. דרך הגישור מבוססת על הרעיון בו המגשר שהינו איש מקצוע נטרלי יכול מתוך ההדברות להוביל הצדדים להסכם. תהליך הגישור מתקיים בהסכמת הצדדים לסכסוך וכל צד רשאי להפסיק הגישור בכל עת.

  מהו הדין לעניין גישור?

  סעיף 79 ג לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), התשמ"ד - 1984 מאפשר לביהמ"ש בהסכמת הצדדים, להפנות עניין לגישור בכל שלב של ההליך במשפט. בהליך הגישור רשאי מגשר להיוועד עם בעלי הדין יחד או לחוד, ועם כל מי שקשור לסכסוך כמו כן רשאי להיפגש עם בעל דין בהסכמתו ללא עורך דינו.דברים שנמסרו במסגרת הליך גישור לא ישמשו ראיה בהליך משפט אזרחי. ביהמ"ש מוסמך לתת להסכם תוקף של פסק דין. אי הסכמה בתהליך הגישור תחזיר העניין חזרה לערכאה המשפטית ממנה נשלח.

  מהי "פגישת מהו"ת"?

  בשנת 2009 החל פיילוט במספר בתי משפט בארץ, לפיו כל תיק (למעט חריגים) בסך של 50,000 ש"ח ומעלה, מופנה מיד לאחר הגשת כתבי הטענות ל"פגישת מהו"ת" בפני מגשר שעבר מכרז מטעם משרד המשפטים לענין זה. ראשי התיבות של מהו"ת: מידע, היכרות ותאום. פגישת המהו"ת נועדה לבחון האם התיק מתאים להליך של גישור, להסביר לצדדים המתדיינים את יתרונות הגישור על מנת שבפני הצדדים תהיינה מונחות כל החלופות האפשריות לסיום הסכסוך. בסיום הפגישה, ובאם המגשר מצא כי התיק מתאים לנסיון גישור, מחליטים הצדדים האם הם מעוניינים לתת להליך הזדמנות, או שמא הם מעדיפים את יומם בבית המשפט.

  האם הדברים שאמרתי בהליך הגישור ישמשו נגדי אם יחזור הסכסוך לביהמ"ש?

  לא, תהליך הגישור הינו תהליך דיסקרטי, בתחילתו חותמים הצדדים על הסכם גישור, המבטיח גם סודיות. מטרת הגישור הינה לאפשר תקשורת פתוחה, חופשיה ושאינה מאיימת על הצדדים לסכסוך. המגשר מיידע הצדדים בתחילת ההליך, כי הדברים שיאמרו בדלת אמות הינם חסויים ולא ישמשו נגדם כראייה בהליך המשפטי לו תחזור ההתדיינות לכותלי בית המשפט. המגשר גם לא יכול להיקרא כעד למשפט.

  מהי העלות הכספית בהליך הגישור?

  הליך הגישור אינו יקר ולעומת ניהול תיק בבית-משפט, דבר העלול לקחת שנים, בד"כ הליך הגישור מהיר ואינו סבוך ואי לכך מסתיים תוך מספר פגישות בודדות. הפגישות נערכות במקום המוסכם על שני הצדדים ועל כל התהליך לא חלות האגרות המחויבות בהליך משפטי. לכן בידי הצדדים להחליט ולהבין, כי שיתוף פעולה פורה להצלחת ההליך יחסוך כסף רב.

  מהו גישור עסקי?

  גישור עסקי מתמקד במציאת פתרונות יצירתיים למחלוקות, הליך בו שני הצדדים מרוויחים ואין מנצחים או מפסידים, הליך הגישור העסקי הינו קצר ויעיל ובכך חוסך זמן רב, שהינו משאב יקר מפז בכלל ובמגזר העסקי בפרט. בהליך גישור עסקי ניתן לטפל במגוון נושאים החל מסכסוכים חוזיים, כספיים, סיכסוכים בתחום הביטוח, קניין רוחני וכלה בסכסוכי מקרקעין ונדל"ן.