בקרו אותנו     
ירושות,צוואות-ועזבונות-1
 •  

  נתברר לי שאני יורש ע"פ דין של בת-דודתי המנוחה, מה עלי לעשות?

  יש לברר אם קיימת צוואה ע"י חיפוש מקיף וכן לברר אצל הרשם לענייני ירושה. אם קיימת צוואה יש להגיש לרשם לענייני ירושה בקשה להוציא צו קיום צוואה. אם אין צוואה יש לפנות לרשם לענייני ירושה בבקשה להוציא צו ירושה. במידה ויש נכסים רבים ומספר יורשים ניתן להגיש בקשה למינוי מנהל עיזבון במקביל.

  האם עלי לפרסם בקשתי לצו ירושה או לצו קיום צוואה?

  הודעה על בקשות אלו תפורסם בעיתון יומי וברשומות ע"י הרשם לענייני ירושה, אליו מוגשת הבקשה. על ההודעה לכלול הזמנה להגשת כתב התנגדות (ע"י יורשים נוספים הטוענים לירושה לדוג') בתוך תקופה של שבועיים מיום הפרסום בעיתון היומי לפחות. המועד יכול להשתנות ע"פ החלטת הרשם לענייני ירושה. 

  האם יורשי עריריים זכאים לקבל מלוא העיזבון? 

  עד כה יורשי עריריים ללא צוואה קיבלו מחצית מהעיזבון והשאר עבר לאפוטרופוס הכללי (שמא ישנם בני משפחה אחרים שלא ידוע על קיומם או מיקומם). בעקבות פסיקה עקרונית חדשה יוכל בן המשפחה לקבל את מלוא העיזבון אם לא מצא עוד בני משפחה. עליו לחפש יורשים נוספים ב"שקידה סבירה" ורק כאשר ישנה אינדיקציה סבירה להמצאותם. 

  מדוע כדאי לי להכין צוואה? 

  עריכת צוואה היא רשות ולא חובה ברם הכנתה מבטיחה למוריש, כי לאחר מותו ייעשה ברכושו כפי רצונו. בהעדר צוואה חלוקת רכוש יכולה לקחת לעיתים שנים לאור מחלוקות וריבים בין הצדדים. משלא יגיעו לפשרה החוק הוא שיקבע מי ירש את עזבון המוריש. 

  כיצד אדע האם אני יורש על פי דין? 

  אם נערכה צוואה על-ידי המוריש אזי היורשים הם מי שקבע המצווה בצוואתו. לו אין צוואה היורשים יקבעו מכוח חוק הירושה. ראשית יורש בן זוגו ביום מותו של המוריש. יורשים נוספים ע"פ דרגות קירבה למוריש, ילדיו וצאצאיהם, הוריו וצאצאיהם, הורי הוריו של המוריש וצאצאיהם. במקרה בו אין למוריש קרובי משפחה או בן זוג כמפורט בחוק, המדינה יורשת את עזבונו. ע"פ דין נכסים אלו יהיו חייבים לשמש למטרות מוגדרות. 

  דודי שהיה חולה מאוד הוריש לי דירה בצוואה. לאחר מותו המציאה הידועה בציבור שלו צוואה שנחתמה חודש לפני מותו, לפיה הוא מוריש לה את הדירה. מה עליי לעשות? 

  אם לדעתך המנוח לא היה כשיר לצוות ביום עריכת הצוואה השנייה, עליך להגיש התנגדות לקיומה, תוך פירוט הסיבות לכך. הדיון יופנה לבית המשפט לענייני משפחה, שם תנתן לך ההזדמנות להוכיח טענותיך. היה ותתבטל הצוואה השנייה, תוכל לבקש לקיים את הצוואה שבידך, המורישה לך את הדירה.