בקרו אותנו     
מדיה
מדיה

  • "אור השמש הוא המחטא הטוב ביותר"  לואיס ברנדייס (1856-1941), שופט בית המשפט העליון של ארצות הברית
    באימרה כי "אור השמש הוא המחטא הטוב ביותר", כיוון השופט ברנדייס לכך כי אירגון שהחלטותיו שקופות וגלויות לציבור יהיה בעל מנהל תקין יותר.

    אז, בתחילת המאה הקודמת, טרום עידן האינטרנט והטלויזיה, היתה האמירה בגדר "המלצה". היום ברור כי כוחה של המדיה הוא רב מאוד. בכוחה להביא לידיעת הציבור הצלחות והישגים, ומנגד, בכוחה לחשוף, "לאור השמש המחטא", עבירות ומחדלים.