בקרו אותנו     
קניין-מקרקעין

  • • הסכמי מכר ושכירות (משרדים, מגרשים, בתים ודירות).
    • העברת זכויות (לשכות רישום, מנהל מקרקעי ישראל, חברות משכנות).
    • רישום זכויות (בעלות, חכירה, השכרה ועוד).