בקרו אותנו     
קניין-מקרקעין-1

 • איפה ניתן להוציא נסח טאבו עדכני?

  ישנן מספר אפשרויות האחת לגשת למשרדי הטאבו לקבלת רישום עדכני הבקשה כרוכה בתשלום אגרה . החל מחודש מרץ 05' ניתן להוציא נסח טאבו גם באינטרנט. יוזמה מבורכת זו מאפשרת נגישות למידע הנמצא במאגרי רישום המקרקעין ללא הגבלה של זמן פעילות הלשכות ומיקומן. המידע מפורסם בתשלום באמצעות ארבעה זכיינים:

  רשות הדואר 
  BDI - ביזנס דאטה ישראל בע"מ 
  קו מנחה - שירותי מידע ותקשורת בע"מ 
  החברה לאוטומציה במנהל השלטון המקומי בישראל בע"מ

  מה ההבדל בין מס שבח להיטל השבחה?

  עליית מחירו של הנכס מעת קנייתו ועד למכירתו הוא השבח החייב במס. על-פי חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) — 1963 מכירה של "זכות במקרקעין" יוצרת חבות במס שבח. ישנם מצבים הקבועים בחוק בהם מכירתה של זכות פטורה ממס שבח. בדומה למיסי מדינה נוספים, הכסף הנגבה מועבר לקופת המדינה.

  היטל השבחה- ע"פ סעיף 196(א) לחוק התכנון והבניה מוטל על בעלים של מקרקעין שהושבחו, כתוצאה מהחלטות הוועדה המקומית לתכנון ובנייה. השבחה היא עליית שווים של מקרקעין עקב: אישור תוכנית, מתן הקלות בבניה, התרת שימוש חורג. ההיטל משולם לעירייה בה מצוי הנכס, והכנסות ההיטל מנווטות לצרכי פיתוח העיר.

  מהי הערת אזהרה?

  בעל זכות באחת מחמשת הזכויות במקרקעין: בעלות, שכירות, משכנתא, זיקת הנאה וזכות קדימה יכול להבטיח זכותו ע"י רישום הערת אזהרה, אשר תרשם בטאבו. הערה זו מקנה התחייבות מצד בעל המקרקעין לעסקה עם בעל הזכות. כל עוד רשומה הערת אזהרה לא תרשם עיסקה הסותרת את תוכנה של הערת האזהרה. מטרה נוספת של הערת אזהרה הינה להגן כל זכויות הקונה ולמנוע מכירת הדירה לגורם נוסף.

  מה ההבדל בין חכירה לדורות לבעלות פרטית?

  חכירה לדורות הינה זכות שהוקנתה בתמורה להחזיק במקרקעין ולהשתמש בהם שלא לצמיתות. בקנית נכס הנמצא על קרקע בבעלות מנהל מקרקעי ישראל ניתן לרכוש את זכות חכירת הקרקע ל-99 שנה ניתן לרשום הזכות בטאבו. בחכירה לדורות הינך חוכר הנכס לתקופה ארוכה כאמור אך הבעלות על הנכס אינה נרשמת על שמך. פחות מ- 10% מקרקעות המדינה הינן בבעלות פרטית. ברכישת נכס שהינו על קרקע פרטית הינך נרשם כבעלי הנכס.

  האם כדאי לי לחתום על זכרון דברים?

  זכרון דברים זהו הסכם מקוצר הנחתם טרום עסקת מכר במקרקעין, לשם סגירת התנאים ופירוט המוסכם. מומלץ להוסיף, כי הסכם מפורט יחתם בהמשך. חתימה על זכרון דברים קושרת את הרוכש מבחינה חוזית ומצמצמת אפשרויות למיקוח לכשיגיע מועד החתימה על ההסכם. הדין והפסיקה (פס"ד רבינאי) רואים בזכרון דברים כחוזה לכל דבר. ובניגוד לסברה הרווחת - לזכרון דברים יש תוקף מחייב. נראה כי עדיף היה לדלג על זכרון דברים ולחתום ישירות על חוזה מלא ומפורט שנערך בידי עורך-דין, אולם מובן כי יש לבחון כל מקרה לגופו.