בקרו אותנו     
קניין-רוחני-1
 •  

  מהן זכויות בקניין רוחני?


  קניין רוחני נוגע במגוון תחומים החל מזכויות יוצרים וסימני מסחר דרך פטנטים וסודות מסחריים. כיום ישנם חוקים המסדירים את הזכויות המגנות של פועלם של העוסקים בדבר. תוך מתן בלעדיות לשם הגנה על הקניין הרוחני.


  האם אני יכול להשתמש בתמונות מהאינטרנט לעבודתי?

  חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007 (אשר נכנס לתוקפו ביום 25.5.08), מהווה כיום את מסגרת הדין בהגנה על זכויות יוצרים. בהתאם לקבוע בחוק, כל הפרת זכויות יוצרים, אף ללא הוכחת נזק, יכולה לזכות את בעל הזכות בסכום של עד 100,000 ₪, לפי שיקול דעתו של בית המשפט, אשר יפסוק בהתאם לאופי ההפרה, התמשכותה, היקפה, חומרתה, הרווח שצמח למפר כתוצאה מההפרה ועוד. יצויין כי טרם כניסתו לתוקף של חוק זכויות יוצרים, עמד שיעור הפיצוי על הפרת זכויות יוצרים ללא הוכחת נזק על הסכום שבין 10,000 ל-20,000 ₪. אמנם החוק החדש הגדיל משמעותית את סכום הפיצוי הניתן ללא הוכחת נזק, אך סכום המינימום שהנהיג הדין הישן - בוטל.
  אי לכך עליך להקפיד הקפדה יתרה. ישנם אתרים המתירים הורדת תמונות מאתרם, ברם ברוב אתרי הרשת לכל תמונה תצורף האזהרה כי "יתכן ותמונה זו מוגנת בזכויות יוצרים".


  מהו סימן מסחר?


  הגנה הניתנת ע"י רשם הפטנטים וסימני המסחר ע"פ פקודת סימני המסחר (נוסח חדש), תשל"ב- 1972. באם ליצרן או לנותן שירות יש סימן הכר המזוהה עם המוצר אותו הוא משווק/מייצר או מזוהה עם שירות שניתן ע"י, אזי סימן זה יכול להרשם כסין מסחרי. קודם לרישום סימן מסחרי יש לבצע בדיקה מקיפה האם סימן זה אינו בשימוש ואינו רשום כסימן מסחרי. ישנם מומחים המספקים שירות איתור זה. לאחר הגשת הבקשה יתכן ותידון ע"פ המבחנים הנדרשים עד לתקופה של 6 חודשים, משתאושר תפורסם הודעה בדבר אפשרות להגשת התנגדות לבקשת הרישום. התנגדות תוכל להמסר עד 3 חודשים מיום פירסום ההודעה. משלא עלתה התנגדות הסימן נשוא הבקשה ירשם. יש לשם לב כי גם משאושרה הבקשה בארץ, אישורה אינו תקף בכל מדינה ויש צורך להגיש בקשה לרישום סימן מסחרי בכל מדינה בנפרד. כמו כן, ישנם סוגים שונים ומגוונים של תחומים עליהם ניתן לרשום סימן מסחרי, ועל כן יש לבחור בקפידה לאיזה סוג נדרשת הגנה, ולהגיש בקשות לרישום סימן מסחר לכל סוג וסוג.