בקרו אותנו     
שחיתות-מהי

  • שחיתות היא פגיעה במינהל תקין ובטוהר המידות. 
    במגזר הציבורי מדובר, בין השאר, בגניבה, בזבוז כספי ציבור, מתן וקבלת טובות הנאה אישיים ושלא ע"פ חוק, פגיעה בכללי בטיחות פגיעה בכללי מנהל תקין, התעלמות מהוראות התקשי"ר, הטלת אימה על עובדים לצרכים אישיים, שימוש ברכוש ציבורי ובכספי ציבור לצרכים אישיים, העסקת קרובי משפחה בניגוד לנהלים ולחוק ועוד.